Logga in sammans.se

Samordningsförbundet NNV Skåne - samverkansutbildning 24 oktober, 16 & 22 novemberSamverkansutbildning - kunskap som ingång i samverkan

I utbildningen får vi mer kunskap om varandras arbete. Vi får inspiration och förståelse för vårt ibland komplexa och fantastiska välfärdssamhälle. Vi byter erfarenheter och träffar kollegor från andra verksamheter.

 
När:

24 oktober kl 08.30-16.00  - Lokal Esther - Best Western Plus HUS 57 Östergatan 57, 262 31 Ängelholm

16 november kl. 08.30-12.00 - Digitalt via teams

22 november kl 08.30-12.00 - Lokal Esther - Best Western Plus HUS 57 Östergatan 57, 262 31 Ängelholm

 
För vem:

Du som möter människor i ditt arbete som är i behov av insatser från två eller flera myndigheter samtidigt.

 

Program:

Tillfälle 1: Lära känna Begreppet samverkan

- Vad innebär samverkan och varför behövs det?

- Vi arbetar utifrån olika case i mindre grupper.

- Hur kan vi utveckla vår samverkan?

Tillfälle 2: Inifrånperspektivet

- Hur upplevs det att få stöd från flera myndigheter samtidigt?

- Vi tar del av en människas upplevelser och hur vi som professionella kan tänka vid mötet.

Tillfälle 3: Verktyg SIP/SAMSIP och ditt nästa steg i samverkan.

- Vi fördjupar oss i vad SIP är, vem det är till för och varför.

- Egen reflektion

 

Citat från tidigare deltagare av kursen:

”Nya nätverket har skapats och en ökad kunskap om varandras olika arbeten för den enskilde individens bästa”.

”All insikt man fått kring komplexiteten kring individen gällande myndighetskontakter är helt suverän”.

”Det var en bra och viktig påminnelse att vi gör det här utifrån klienternas behov och inte utifrån myndigheternas behov.”

 

Så här anmäler du dig

Först skapar du ett konto om du inte redan har det. När du registrerat dig kommer du inom kort få ett bekräftelsemail på att ditt konto har godkänts (OBS! Det kan ta några dagar). När ditt konto godkänts ska du sen logga in på ditt konto och anmäla dig till Samverkansutbildningen. När du gjort det kommer du få ett bekräftelsemail gällande din antagning till utbildningen.